Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα Μέλη του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιαρχών Ολυμπίας Ηλείας «Η Μοφκίτσα», σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Βουλής 34, ισόγειο,  στις 29 Μαρτίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

  1. Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό
  2. Οικονομική Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου

Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, δικαίωμα Συμμετοχής και Ψηφοφορίας, έχουν τα οικονομικώς ενημερωμένα και εγγεγραμμένα με Αίτησή τους Μέλη στο Σύλλογο.


Αθήνα 10 Μαρτίου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Ο Γραμματέας               Η Πρόεδρος


Μάνθος Κατσάμπουλας   Ντόρα Παναγοπούλου