Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Αρχαιρεσίες στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταξιαρχών "Η ΜΟΦΚΙΤΣΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Καλούνται τα Μέλη του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιαρχών Ολυμπίας Ηλείας «Η Μοφκίτσα», σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, στην επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Βουλής 34, την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ., οπότε σύμφωνα με το Καταστατικό, θα υπάρξει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων Μελών.

Θέματα ημερήσιας Διάταξης:
  • Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ της διετία 2014-2016
  • Οικονομική Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ίδιας περιόδου.
  • Απαλλαγή του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ίδιας περιόδου
  • Προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών του Συλλόγου.
  • Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2016-2018
Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, δικαίωμα Συμμετοχής και Ψηφοφορίας, έχουν τα οικονομικώς ενημερωμένα και εγγεγραμμένα με Αίτησή τους Μέλη στο Σύλλογο.
 Όσοι εκ των μελών επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. Ντόρα Παναγοπούλου 6946-659333 ή Κατσάμπουλα Ματθαίο 6932-711290

Αθήνα  10 Μαρτίου 2016
  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου


Ο Γραμματέας          Η Πρόεδρος
   
Ματθαίος Κατσάμπουλας  Θεοδώρα Παναγοπούλου