Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςΚαλούνται τα Μέλη του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιαρχών Ολυμπίας Ηλείας «Η Μοφκίτσα», σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ερμού 34, ισόγειο,  στις 23 Μαρτίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας Διάταξης:
  1. Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της Διετίας 2012-2014
  2. Οικονομική Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου της διετίας 2012-2014.
  3. Προτάσεις επί των προς τροποποίηση διατάξεων του από 17/10/1984 Ιδρυτικού Καταστατικού του Συλλόγου και ψήφιση αυτών.
  4. Προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών του Συλλόγου.
  5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής
 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το Καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση άνευ άλλης πρόσκλησης θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 στον ίδιο τόπο και την αυτή ώρα, οπότε σύμφωνα με το Καταστατικό, θα υπάρξει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων Μελών.

1.      Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, δικαίωμα Συμμετοχής και Ψηφοφορίας, έχουν τα οικονομικώς ενημερωμένα και εγγεγραμμένα με Αίτησή τους Μέλη στο Σύλλογο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Ο Γραμματέας                          Η ΠρόεδροςΜατθαίος Κατσάμπουλας     Θεοδώρα Παναγοπούλου