Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Φόρος Τιμής στο Πολυτεχνείο  Οι Αξίες του Πολυτεχνείου Παραμένουν αναλοίωτες στο χρόνο και αποτελούν οδηγό των σημερινών αγώνων για έναν καλύτερο κόσμο!