Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας!

Συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιαρχών «Η ΜΟΦΚΙΤΣΑ» που προήλθε από τις πρόσφατες εκλογές της 30ης Μαρτίου 2014. Η κατανομή των αξιωμάτων έγινε ομόφωνα και η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

1) Παναγοπούλου Θεοδώρα (Πρόεδρος)

2) Θάνος Σωτήριος (Αντιπρόεδρος)*

3) Κατσάμπουλας Ματθαίος (Γραμματέας)

4) Κουτσουρούπα Ασπασία (Ταμίας)

5) Σωτηρόπουλος Σωτήριος (Μέλος)

6) Κουτσουρούπας Ιωάννης (Μέλος)

7) Παναγοπούλου Κων/να (Μέλος)


*Τη θέση του Αντιπροέδρου θα τη μοιραστούν δύο καταξιωμένα μέλη του Δ.Σ. Τον πρώτο χρόνο ο Θάνος Σωτήριος και το δεύτερο χρόνο ο Κουτσουρούπας Ιωάννης.  

Ευχόμαστε στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και να ξεκινήσει τη νέα διετία του με στόχους,  για το καλό του χωριού μας και των κατοίκων του!

Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταξιαρχών «Η ΜΟΦΚΙΤΣΑ»
Μέσα σε υπέροχο κλίμα, συμμετοχή και διάθεση για πραγματική προσφορά στο Σύλλογο, κύλισε η συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως και η εκλογική διαδικασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιαρχών «Η ΜΟΦΚΙΤΣΑ». Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του συλλόγου για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας και με αυτό τον τρόπο βοήθησαν  στην ανάδειξη των Διοικητικών οργάνων του Συλλόγου μας. 
Για το Δ.Σ εκλέχτηκαν: (7 Τακτικά Μέλη και 3 Αναπληρωματικά)
Οι εκλεγέντες κατά σειρά σταυροδοσίας είναι:
1). Παναγοπούλου Θεοδώρα
2). Κατσάμπουλας Ματθαίος
3). Κουτσουρούπα Ασπασία
4). Σωτηρόπουλος Σωτήριος
5). Κουτσουρούπας Ιωάννης
6). Θάνος Σωτήριος
7). Παναγοπούλου Κων/να
8). Κούκιος Πέτρος
9). Αποστολοπούλου Διονυσία
10). Ανδριόπουλος Διονύσιος
Εκλέγονται οι πρώτοι επτά.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν: (3 Τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό).
Οι εκλεγέντες κατά σειρά σταυροδοσίας είναι:
1). Παναγόπουλος Παναγιώτης
2). Κουτσουρούπα Μαρία
3). Γκρίτζαλης Θεράπων
4). Κόντος Ιωάννης
Εκλέγονται οι πρώτοι τρεις.