Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Έκτακτη Γενική ΣυνέλευσηΚαλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιαρχών Ολυμπίας Ηλείας «Η Μοφκίτσα», σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ερμού 16, 2ος όροφος,  στις 20 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας Διάταξης:
  1. Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της Διετίας 2010-2012.
  2. Οικονομική Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου
  3. Προτάσεις επί των προς τροποποίηση διατάξεων του από 17/10/1984 Ιδρυτικού Καταστατικού του Συλλόγου
  4. Προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών του Συλλόγου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το Καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση άνευ άλλης πρόσκλησης θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 στον ίδιο τόπο και την αυτή ώρα, οπότε σύμφωνα με το Καταστατικό, θα υπάρξει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων Μελών.
  Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, δικαίωμα Συμμετοχής και Ψηφοφορίας, έχουν τα εγγεγραμμένα με Αίτησή τους Μέλη στο Σύλλογο.

Ταξιάρχες 29 Νοεμβρίου 2012
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
 
          Ο Γραμματέας                        Η Πρόεδρος
 
Ματθαίος Κατσάμπουλας        Θεοδώρα Παναγοπούλου