Το Δ.Σ

Το Δ.Σ (Περιόδου 2018-2020)

1. Πρόεδρος: Παναγοπούλου Θεοδώρα, συζ. Θεοδώρου. τηλ. 6946-659333

2. Αντιπρόεδρος: Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου. τηλ. 6958-472276

3. Γραμματέας: Κατσάμπουλας Ματθαίος του Δημητρίου. τηλ. 6932-711290

4. Ταμίας: Κουτσουρούπα Ασπασία του Αναστασίου. τηλ. 6972-586814

5. Μέλος: Σωτηρόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου. τηλ. 6944-735018

6. Μέλος: Κόντος Ιωάννης του Θεοχάρη. τηλ. 6976-573495

7. Μέλος:  Παναγοπούλου Κων/να του Αναστασίου. τηλ.  6972-014338

Το Δ.Σ (Περιόδου 2016-2018)

1. Πρόεδρος: Παναγοπούλου Θεοδώρα, συζ. Θεοδώρου. τηλ. 6946-659333

2. Αντιπρόεδρος: Θάνος Σωτήριος του Νικολάου. τηλ. 6977-635328 

3. Γραμματέας: Κατσάμπουλας Ματθαίος του Δημητρίου. τηλ. 6932-711290

4. Ταμίας: Κουτσουρούπα Ασπασία του Αναστασίου. τηλ. 6972-586814

5. Μέλος: Σωτηρόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου. τηλ. 6944-735018

6. Μέλος: Αγραπιδάς Χρήστος του Ιωάννου. τηλ. 6944-296984

7. Μέλος:  Αποστολοπούλου Διονυσία. τηλ.  6974-796013


Το Δ.Σ (Περιόδου 2014-2016)

1. Πρόεδρος: Παναγοπούλου Θεοδώρα, συζ. Θεοδώρου. τηλ. 6946-659333

2. Αντιπρόεδρος: Θάνος Σωτήριος του Νικολάου. τηλ. 6977-635328 *

3. Γραμματέας: Κατσάμπουλας Ματθαίος του Δημητρίου. τηλ. 6932-711290

4. Ταμίας: Κουτσουρούπα Ασπασία του Αναστασίου. τηλ. 6972-586814

5. Μέλος: Σωτηρόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου. τηλ. 6944-735018

6. Μέλος: Κουτσουρούπας Ιωάννης του Κων/νου. τηλ. 6942-548538

7. Μέλος:Παναγοπούλου Κων/να του Αναστασίου. τηλ. 6972-014338


* Τη θέση του Αντιπροέδρου θα τη μοιραστούν δύο καταξιωμένα μέλη του Δ.Σ. 
Τον πρώτο χρόνο ο Θάνος Σωτήριος και το δεύτερο χρόνο ο Κουτσουρούπας Ιωάννης.  Το Δ.Σ (Περιόδου 2012-2014)

1. Πρόεδρος: Παναγοπούλου Θεοδώρα, συζ. Θεοδώρου. τηλ. 6946-659333

2. Αντιπρόεδρος: Kουτσουρούπας Ιωάννης του Κων/νου. τηλ. 6942-548538

3. Γραμματέας: Κατσάμπουλας Ματθαίος του Δημητρίου. τηλ. 6932-711290

4. Ταμίας: Κουτσουρούπα Ασπασία του Αναστασίου. τηλ. 6972-586814

5. Μέλος: Σωτηρόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου. τηλ. 6944-735018

6. Μέλος: Κριτσέλη Αντωνία του Γεωργίου. τηλ. 6934-027351

7. Μέλος:Παναγοπούλου Κων/να του Αναστασίου. τηλ. 6972-014338

Το Δ.Σ (Περιόδου 2010-2012)


1. Πρόεδρος: Παναγοπούλου Θεοδώρα, συζ. Θεοδώρου. τηλ. 6946-659333

2. Αντιπρόεδρος: Αγραπιδάς Αντώνιος του Νικολάου. τηλ. 6970-628548

3. Γραμματέας: Κατσάμπουλας Ματθαίος του Δημητρίου. τηλ. 6932-711290

4. Ταμίας: Κούτρος Γεώργιος του Χρήστου.          τηλ. 6945-065333

5. Μέλος: Παναγοπούλου Κωνσταντίνα του Αναστασίου. τηλ. 6972-014338

6. Μέλος: Κόντος Ιωάννης του Θεοχάρους.       τηλ. 6976-573495

7. Μέλος: Κούκιος Πέτρος του Παναγιώτου.       τηλ. 6974-155002


Το Δ.Σ (Περιόδου 2008-2010)

1. Πρόεδρος: Ζήρος Θεόδωρος του Δημητρίου
2. Αντιπρόεδρος: Παναγοπούλου Θεοδώρα σύζ.Θεοδώρου
3. Γραμματέας: Κατσάμπουλας Ματθαίος του Δημητρίου
4. Ταμίας: Κούτρος Γεώργιος του Χρήστου

  
5. Μέλος: Σωτηρόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου

6. Μέλος: Μπαλαδήμα Ευφροσύνη του Κων/νου
7. Μέλος:  Κριτσέλης Κων/νος του Παναγιώτου

 Το Δ.Σ (Περιόδου 2006-2008)

1. Πρόεδρος: Σωτηρόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου
2. Αντιπρόεδρος: Κούκιος Θεόδωρος του Παναγιώτου

3. Γραμματέας: Κατσάμπουλας Ματθαίος του Δημητρίου
4. Ταμίας: Κούτρος Γεώργιος του Χρήστου
5. Μέλος: Ζήρος Θεόδωρος του Δημητρίου


6. Μέλος: Θάνος Σωτήριος του Νικολάου

7. Μέλος: Ανδριόπουλος Διονύσιος του Παναγιώτου


Το Δ.Σ (Περιόδου 2004-2006)
 

1. Πρόεδρος: Σωτηρόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου
2. Αντιπρόεδρος: Παπαγιάννης Δημήτριος του Χρήστου

3. Γραμματέας: Κατσάμπουλας Ματθαίος του Δημητρίου
4. Ταμίας: Κούτρος Γεώργιος του Χρήστου

5. Μέλος: Κούκιος Αλέξιος του Χρήστου 
6. Μέλος: Κουτσουρούπα Ασπασία του Αναστασίου

 

7. Μέλος: Μπαρτζελιώτης Φώτιος του Νικολάου


Το Δ.Σ (Περιόδου 2002-2004)
 
1. Πρόεδρος: Κούκιος Θεόδωρος του Παναγιώτου
2. Αντιπρόεδρος: Ψαρρός Ιωάννης του Αναστασίου
3. Γραμματέας: Κατσάμπουλας Ανδρέας του Δημητρίου


4. Ταμίας: Κούτρος Γεώργιος του Χρήστου
5. Μέλος: Σωτηροπούλου Αγγελική σύζ.Σωτηρίου


6. Μέλος: Παπαγιάννης Δημήτριος του Χρήστου


7. Μέλος: Κουτσουρούπα Ασπασία του Αναστασίου
 
Το Δ.Σ (Περιόδου 2000-2002)
 

1. Πρόεδρος: Κούκιος Θεόδωρος του Παναγιώτου
2. Αντιπρόεδρος: Ψαρρός Ιωάννης του Αναστασίου 3. Γραμματέας: Κατσάμπουλας Ανδρέας του Δημητρίου
4. Ταμίας: Κούτρος Γεώργιος του Χρήστου

5. Μέλος: Σωτηροπούλου Αγγελική σύζ.Σωτηρίου
6. Μέλος: Παπαγιάννης Δημήτριος του Χρήστου


7. Μέλος: Κουτσουρούπα Ασπασία του Αναστασίου


Το Δ.Σ (Περιόδου 1998-2000)
 

1. Πρόεδρος: Κούκιος Θεόδωρος του Παναγιώτου
2. Αντιπρόεδρος: Παναγόπουλος Περικλής του Γεωργίου
3. Γραμματέας: Κατσάμπουλας Ανδρέας του Δημητρίου
4. Ταμίας: Κούτρος Γεώργιος του Χρήστου

5. Μέλος: Κριτσέλης Κων/νος του Πέτρου
6. Μέλος: Ζήρου Αλεξάνδρα του Γεωργίου


7. Μέλος: Ψαρρός Νικόλαος του Αναστασίου


Το Δ.Σ (Περιόδου 1996-1998)


1. Πρόεδρος: Παναγόπουλος Περικλής του Γεωργίου
2. Αντιπρόεδρος: Κατσάμπουλας Ανδρέας του Δημητρίου 

3. Γραμματέας: Κούτρος Γεώργιος του Χρήστου
4. Ταμίας: Ζήρος Ευθύμιος του Γεωργίου

5. Μέλος: Παπαγιάννης Δημήτριος του Χρήστου
6. Μέλος: Κούκιου Καλλιόπη του Χρήστου


7. Μέλος: Κριτσέλης Κων/νος του Παναγιώτου


Το Δ.Σ (Περιόδου 1994-1996)


1. Πρόεδρος: Ψαρρός Ιωάννης του Αναστασίου
2. Αντιπρόεδρος: Παναγόπουλος Περικλής του Γεωργίου
3. Γραμματέας: Κούτρος Γεώργιος του Χρήστου
4. Ταμίας: Ζήρος Ευθύμιος του Γεωργίου

5. Μέλος: Κριτσέλης Ιωάννης του Πέτρου
6. Μέλος: Κούκιου Καλλιόπη του Χρήστου


7. Μέλος: Μπαντές Ιωάννης του Γεωργίου