Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας!

Συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιαρχών «Η ΜΟΦΚΙΤΣΑ» που προήλθε από τις πρόσφατες εκλογές της 30ης Μαρτίου 2014. Η κατανομή των αξιωμάτων έγινε ομόφωνα και η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

1) Παναγοπούλου Θεοδώρα (Πρόεδρος)

2) Θάνος Σωτήριος (Αντιπρόεδρος)*

3) Κατσάμπουλας Ματθαίος (Γραμματέας)

4) Κουτσουρούπα Ασπασία (Ταμίας)

5) Σωτηρόπουλος Σωτήριος (Μέλος)

6) Κουτσουρούπας Ιωάννης (Μέλος)

7) Παναγοπούλου Κων/να (Μέλος)


*Τη θέση του Αντιπροέδρου θα τη μοιραστούν δύο καταξιωμένα μέλη του Δ.Σ. Τον πρώτο χρόνο ο Θάνος Σωτήριος και το δεύτερο χρόνο ο Κουτσουρούπας Ιωάννης.  

Ευχόμαστε στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και να ξεκινήσει τη νέα διετία του με στόχους,  για το καλό του χωριού μας και των κατοίκων του!