Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταξιαρχών «Η ΜΟΦΚΙΤΣΑ»
Μέσα σε υπέροχο κλίμα, συμμετοχή και διάθεση για πραγματική προσφορά στο Σύλλογο, κύλισε η συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως και η εκλογική διαδικασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιαρχών «Η ΜΟΦΚΙΤΣΑ». Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του συλλόγου για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας και με αυτό τον τρόπο βοήθησαν  στην ανάδειξη των Διοικητικών οργάνων του Συλλόγου μας. 
Για το Δ.Σ εκλέχτηκαν: (7 Τακτικά Μέλη και 3 Αναπληρωματικά)
Οι εκλεγέντες κατά σειρά σταυροδοσίας είναι:
1). Παναγοπούλου Θεοδώρα
2). Κατσάμπουλας Ματθαίος
3). Κουτσουρούπα Ασπασία
4). Σωτηρόπουλος Σωτήριος
5). Κουτσουρούπας Ιωάννης
6). Θάνος Σωτήριος
7). Παναγοπούλου Κων/να
8). Κούκιος Πέτρος
9). Αποστολοπούλου Διονυσία
10). Ανδριόπουλος Διονύσιος
Εκλέγονται οι πρώτοι επτά.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν: (3 Τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό).
Οι εκλεγέντες κατά σειρά σταυροδοσίας είναι:
1). Παναγόπουλος Παναγιώτης
2). Κουτσουρούπα Μαρία
3). Γκρίτζαλης Θεράπων
4). Κόντος Ιωάννης
Εκλέγονται οι πρώτοι τρεις.