Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΛΑΝΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Από το Δίσκο Ακτίνας με τίτλο Δωδεκαήμερο ακούμε 
τη Μαρίνα Μανωλάκου στα Κάλαντα των Θεοφανείων. 
Επιμέλεια Μανώλης Καρπάθιος.