Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Δυστυχία σου ΕΛΛΑΣ...


Ωραιότατη μελλοποίηση ενός αθάνατου και επίκαιρου ποιήματος!!